Górnictwo

olszowski ARCWszyscy zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Zagrożony jest byt Polskiej Grupy Górniczej, największej spółki węglowej w Europie. Przyczyn tego stanu jest wiele. To dekoniunktura na światowym rynku, mniejsze zapotrzebowanie na produkowaną z węgla energię elektryczną, globalna recesja gospodarcza spowodowana pandemią koronawirusa – mówi Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Przedstawciele Polskiej Grupy Górniczej poinformowali, że od poniedziałku 27 kwietnia do niedzieli 3 maja spółka czasowo wstrzymuje większość produkcji w kopalni Murcki Staszic i ROW Ruch Jankowice. Decyzja spowodowana jest pandemią koronawirusa COVID-19 i troską o bezpieczeństwo pracowników. Jak argumentują procedury wprowadzone na czas epidemii zadziałały w spółce prawidłowo.

W czwartek, 23 kwietnia, związkowcy z Polskiej Grupy Górniczego zdecydowali, że nie podpiszą porozumienia antykyzysowego dopóki nie zostanie przedstawiony program naprawczy spółki. Jak argumentuje taką decyzję Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej Solidarności?

pgg szyld MD- W związku ze stanowiskiem strony społecznej, która nie przyjęła propozycji Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A., zarząd podkreśla, że 14 kwietnia br. przedstawił stronie społecznej plan działań zachowawczych. Miały one obniżyć koszty działalności i umożliwić firmie funkcjonowanie w sytuacji kryzysowej związanej ze zmniejszeniem zapotrzebowania na węgiel. Spadek zapotrzebowania na energię wytwarzaną z węgla wynosi już kilkanaście procent i spółka musi elastycznie reagować, aby nie generować nadmiernych strat finansowych na prowadzonej działalności - argumetują przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej w oświadczeniu nadesłanym w czwartek, 23 kwietnia.

W czwartek, 23 kwietnia, odbędzie się spotkanie przedstawicieli trzynastu central związkowych z Polskiej Grupy Górniczej. Strona społeczna zdecyduje, czy podpisać porozumienie antykryzysowe, które zakłada m.in. 20-procentową obniżkę wynagrodzeń. Na szali jest upadłość największej górniczej spółki.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056