Górnictwo

pgg szyld MDW piątek, 30 października, rada nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej podczas swojego posiedzenia powierzyła funkcję przewodniczącej prof. Barbarze Piontek - poinformowały portal netTG.pl służby prasowe PGG. Decyzja o wyborze zapadła jednomyślnie.

gornicy jsw mdCzempion narodowy to spółka, w której wypadku liczy się nie tylko wielkość, ale także wydajność, rola w branży, obecność na rynku międzynarodowym czy inwestycje w rozwój i innowacyjność. Według tych kryteriów oceniane są firmy w rankingu przygotowywanym przez Polityka Insight, którego najnowszą edycję zaprezentowano w październiku. Wynika z niego, że spółki zajmujące się górnictwem i wydobywaniem mają większy wpływ na krajową gospodarkę niż koncerny energetyczne.

siec drógCzy wiesz, że co dziesiąta firma z listy 500 największych w Polsce ma siedzibę w województwie śląskim. Zważywszy na wysoki stopień centralizacji dużych przedsiębiorstw, lokalizacja w regionie 53 spośród 500 największych firm w Polsce ugruntowuje dobrą pozycję regionu. Województwo śląskie wyróżnia wysoki udział największych firm reprezentujących przemysł przetwórczy, motoryzację, górnictwo i energetykę – czytamy w raporcie IBS pt. pt. Województwo śląskie w punkcie zwrotnym transformacji.

Sprzedaż węgla w Polsce we wrześniu wyniosła 4,5 mln t wobec 4,17 mln ton w sierpniu i 5,15 mln t we wrześniu 2019 r. - podała Agencja Rozwoju Przemysłu, która analizuje rynek węgla.

jankowice galŚredni wiek pracowników górnictwa to 39 lat, jednak występują istotne różnice między pewnymi grupami pracowników. Po pierwsze, średnia wieku kobiet pracujących w górnictwie węgla kamiennego jest znacznie wyższa niż mężczyzn (odpowiednio 47 i 38 lat). Po drugie, pracownicy zatrudnieni na powierzchni są średnio starsi niż ci pracujący pod ziemią (odpowiednio 48 i 36 lat). Jest to istotne z punktu widzenia planowania narzędzi łagodzących proces transformacji oraz przeciwdziałania dyskryminacji różnych grup pracowników w dostępie do instrumentów restrukturyzacji zatrudnienia.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056