Górnictwo

Instytucja nazywana roboczo Narodową Agencją Bezpieczeństwa Energetycznego ma przejąć od energetycznych spółek Skarbu Państwa ich aktywa węglowe. W zamyśle autorów tego projektu ma on służyć bezpieczeństwu energetycznemu kraju i stopniowemu wygaszaniu wydobycia węgla. Spółki energetyczne będą za to mogły skupić się na inwestycjach w odnawialne źródła energii i bloki gazowo-parowe, na które potrzebne są wielomiliardowe nakłady. Projekt wkrótce zostanie pokazany spółkom energetycznym i stronie społecznej, następnie trafi do konsultacji publicznych, a w ciągu miesiąca–dwóch zostanie przekazany pod obrady rządu.

gornicy szola barSamorządy gmin górniczych, a także przedstawiciele środowiska firm kooperujących z kopalniami, chcą uczestniczyć w toczących się rozmowach o umowie społecznej, która określi szczegóły transformacji sektora węglowego. Sprawa wymaga szerokiego dialogu społecznego i systemowych rozwiązań - argumentują.

soboń twitterJedną ze spornych kwestii, którą wskazują związkowcy, jest gwarancja zatrudnienia górników do emerytury.

Ponad pięć godzin trwały wtorkowe, 23 lutego, rozmowy związkowo-rządowego zespołu plenarnego, który przygotowuje umowę społeczną dla górnictwa. Kwestiami spornymi są zapisy dotyczące mechanizmu subsydiowania kopalń i notyfikacji umowy przez Unię Europejską i ustawowe gwarancje pracy do emerytury.

ziemowit wigW piątek, 19 lutego, w ruchu Ziemowit kopalni Piast-Ziemowit - należącej do Polskiej Grupy Górniczej - doszło do wypadku, w którym zginął 33-letni górnik. To pierwszy wypadek śmiertelny w tym roku w górnictwie.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056