Z kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie zostanie wydzielony nowy zakład, który od nazwy złoża będzie nosił nazwę kopalnia Bzie-Dębina. Pod koniec stycznia decyzję zarządu spółki w tej sprawie zaakceptowała rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To kolejny krok do uruchomienia nowej kopalni w Jastrzębiu-Zdroju.

O decyzji JSW poinformowała w środę, 6 lutego, w komunikacie prasowym. Przygotowania do wydzielenia struktur nowego zakładu trwały od kilku miesięcy. Taka decyzje ma pomóc w zintensyfikowaniu robót górniczych w tym rejonie, a co za tym idzie, szybciej rozpocząć wydobycie węgla koksowego. Zasoby operatywne nowej kopalni szacowane są na ponad 180 mln t węgla, znajdującego się w złożach Bzie-Dębina 1-Zachód (prawie 71,5 mln t zasobów, do końca roku JSW chce pozyskać koncesję na to złoże) oraz Bzie-Dębina 2-Zachód (113,8 mln t, koncesja należy już do JSW). Około 95 proc. zasobów w złożach Bzie-Dębina to węgiel koksowy typu 35.

"Aktualnie w polu Bzie trwają prace badawcze związane z zagęszczeniem siatki otworów dla pełniejszego rozpoznania złoża (5 otworów), a także prowadzone są roboty korytarzowe udostępniające pokłady węgla. Dla usprawnienia procesów technologicznych konieczne jest również wyposażenie szybu zjazdowo-materiałowego we wszystkie niezbędne urządzenia. Natomiast, aby poprawić wentylację, trzeba wybudować szyb wentylacyjny oraz całą niezbędną infrastrukturę kopalni za wyjątkiem zakładu przeróbczego, ponieważ urobek z Bzia trafi do zmodernizowanego zakładu przeróbki Zofiówki" - można przeczytać w komunikacie spółki.

Wydzielenie nowego zakładu ma również uporządkować strukturę kopalni Borynia–Zofiówka–Jastrzębie. Trzy ruchy zatrudniają obecnie 8 264 pracowników, obejmują dwa zakłady przeróbcze, 15 szybów kopalnianych o różnym przeznaczeniu, pięć poziomów wydobywczych i pięć poziomów wentylacyjnych oraz kilkaset kilometrów wyrobisk górniczych.

- Zarządzanie tak skomplikowaną organizacją napotykało na różnego rodzaju przeszkody. Decyzja o wydzieleniu kopalni Bzie-Dębina pozwoli się nam skupić wyłącznie na jej rozbudowie, a co za tym idzie, szybszym wydobyciu węgla koksowego ze złoża Bzie-Dębina 2-Zachód – powiedział Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

źródło: nettg.pl, autor: JM