Nie wiadomo czy w tym roku uda się stronie społecznej cokolwiek zyskać w sprawie ewentualnych podwyżek płac w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Wiceminister energii Adam Gawęda rozmawiając z mediami podkreślił, że wszystkie podwyżki wynagrodzeń w tym roku były już wypłacone.

- Wszelkie zobowiązania są realizowane. One muszą być bardzo ściśle powiązane z wydajnością i osiąganymi wynikami. Nie mogę decydować za zarząd spółki, to on musi dokonać analizy ekonomicznej po stronie tak przychodów, jak kosztów i dopiero wtedy wypracowanym zyskiem podzielić się również z załogą. Wierzę w to, że w tym roku kwestie związane z wynagrodzeniami będą zadowalające dla pracowników PGG i pozostałych spółek górniczych – mówił wiceminister Gawęda.

Podkreślił, że zakłada wynik PGG na dobrym poziomie.

- Ta spółka i jej kopalnie oraz pozostałe zakłady spółek górniczych z udziałem Skarbu Państwa są poddawane przeglądowi pod kątem zasobów oraz realizowanych inwestycji: tych bieżących i tych perspektywicznych. Dokonujemy przeglądu, aby zastanowić się nad wejściem w nowe, wysokowydajne pokłady – mówił Adam Gawęda.

Dodał, że budowa nowej kopalni, w nowej lokalizacji napotyka na poważne trudności ze strony samorządów i społeczeństw tam mieszkających.

- Dlatego rozpatrujemy też możliwości rozbudowy kopalń w oparciu o już istniejące szyby, wyrobiska, poziomy wydobywcze. To jest możliwe do osiągnięcia dużo szybciej – poinformował wiceszef resortu energii.

źródło: nettg.pl, autor: AMC

Festyn 2019