Polskie górnictwo węgla kamiennego przeżywa prawdziwy boom inwestycyjny. Przygotowania do uruchomienia nowych frontów robót trwają w większości zakładów górniczych na Śląsku. Roboty prowadzą zwykle wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Wśród nich zdecydowany prym wiedzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Górnicze ROW-JAS z Jastrzębia-Zdroju.

Firma prowadzi m.in. roboty dla kopalni ROW w ruchu Jankowice, gdzie pogłębiany jest szyb 8 do głębokości 1103,5 m. Inwestycja przebiega sprawnie. Aktualnie są wykonywane wloty szybowe na poziomie 1070. Kontynuowana jest również wymiana elementów zbrojenia szybowego w szybie VIII ruchu Chwałowice.

- W czerwcu zakończyliśmy budowę podziemnego zbiornika węgla w ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Wykonaliśmy ponadto wyrobisko i zbicie do szybu V, aktualnie kończymy wymianę krzesła szybowego w szybie IV – opisuje Jacek Franiel, prezes zarządu PPG ROW-JAS.

Z kolei w kopalni Budryk jastrzębskie przedsiębiorstwo prowadzi jazdę ludzi w szybie VI do poziomu 1290, stosując z powodzeniem innowacyjne rozwiązanie w postaci klatki dwupiętrowej w szybowym wyciągu kubłowym. W szybie VI kopalni Budryk brygady ROW-JAS prowadzą ponadto roboty zmierzające do wydłużenia górniczego wyciągu szybowego klatkowego z poziomu 900 do poziomu1290, zabudowę kabli zasilających poziomu 1290 oraz budowę rurociągu gazów inertnych.

Budowy i przebudowy

W br. zakończony został również pierwszy etap wymiany dźwigarów w należącym do SRK części ruchu Jastrzębie. Aktualnie prowadzona jest również wymiana dźwigarów w szybie III ruchu Borynia. Oba te zakłady należą do kopalni "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie".

- Już drugi rok pracujemy w przeniesionym do SRK ruchu Centrum kopalni Bobrek w Bytomiu przy budowie i przebudowie wyrobisk górniczych dla modernizowanej pompowni na poziomie 774 – dodaje prezes Franiel.

Aktualnie siłami jastrzębskiej firmy pogłębiany jest też szyb IV w kopalni Pniówek, od głębokości 709,45 m do głębokości 855,84 m.

- Jesteśmy liderem w tym kontrakcie i realizujemy go wespół z Przedsiębiorstwem Budowy Szybów. To jest szyb wentylacyjny i z tego względu ma duże znaczenie dla kopalni Pniówek. Jego pogłębienie poprawi warunki wentylacyjne i umożliwi lepsze przewietrzanie ścian i wyrobisk. Rozważane jest jego dalsze pogłębienie do głębokości 969 m. Jednak ostateczna decyzja zależeć będzie od przyszłej strategii Jastrzębskiej Spółki Węglowej – informuje Jacek Franiel.

Innowacyjność to szansa

Warto przy okazji dodać, że polskie górnictwo staje się coraz bardziej innowacyjne. Wynalazki rodzą się nie tylko na uczelniach, ale także w samych zakładach górniczych i przedsiębiorstwach świadczących usługi dla spółek węglowych. I pod tym względem prym wiedzie PPG ROW-JAS. Pierwszym znanym już i opatentowanym rozwiązaniem jest drążenie podziemnych wyrobisk pionowych metodą kombajnową, za pomocą odpowiednio zmodyfikowanego kombajnu R-100 SM. Tym sposobem wykonano dołowy zbiornik retencyjny w kopalni Pniówek. W trakcie drążenia maszyna poruszała się wokół własnej osi, nagarniając urobek do otworu wielkogabarytowego za pomocą specjalnego lemiesza. Drugim wynalazkiem inżynierów z PPG ROW-JAS było zastosowanie klatki dwupiętrowej w szybowym wyciągu kubłowym.

- Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem jest zaprojektowana i wykonana przez nas maszyna wyciągowa B 1200, skonstruowana z myślą o planowanym pogłębianiu szybu III w kopalni Pniówek – wskazuje szef jastrzębskiej firmy wykonującej zlecenia dla górnictwa.

- Mamy spory potencjał techniczny i kadrowy. Działamy na tyle prężnie, że możemy pogłębiać jednocześnie dwa szyby i głębić jeden szyb z powierzchni. Mamy przy tym świadomość, że ciągłe poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych da nam szansę na utrzymanie przewagi rynkowej. Musimy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom górnictwa – podsumowuje.

źródło: nettg.pl, autor: KAJ

Festyn 2019