górnicy bezpieczni KAJNie jest sztuką raz zabłysnąć jako bezpieczny oddział. Sztuką jest utrzymać tę dobra tendencję. Załogi oddziałów MMUD1P i GP2-P z ruchu Piast kopalni Piast-Zimowit należą do najbezpieczniejszych w polskim górnictwie węgla kamiennego.

Zatrudnieni w nich górnicy odpowiadają za utrzymanie w pełnej sprawności maszyn i urządzeń kompleksów ścianowych, utrzymanie ciągłości ruchu urządzeń zainstalowanych w rejonach eksploatowanych ścian, zapewnienie sprawności pomp wysokociśnieniowych zasilających urządzenia hydrauliczne oraz sekcje obudowy zmechanizowane, a także realizację zadań w transporcie na głównych drogach przewozowych poziomu 650 m.

- Bezpieczeństwo jest dla nas sprawą priorytetową. Górnicy udowodnili, że utrzymanie bezawaryjnego procesu produkcyjnego z wysokim poziomem bezpieczeństwa jest jak najbardziej możliwe. Wpływ na to ma wiele czynników, ale najistotniejsza jest świadomość zagrożeń, zdobyte umiejętności i wysokie kwalifikacje załogi – wskazuje Adam Rozmus, główny inżynier górniczy ruchu Piast.

Na szczególne wyróżnienie za dobrą organizację pracy zasługują pracownicy MMUD1-P: Mariusz Brońka, Andrzej Ryszka, Michał Sajdok, Kamil Gizicki, Krzysztof Kędzior, Bogdan Oboza, Michał Szwed, Damian Powroźnik, Artur Żmudka, Marek Markiel, Mariusz Tobiczyk, Marcin Nowak oraz ich koledzy z oddziału GP2-P: Paweł Radwan, Łukasz Cichy, Paweł Wójcik, Mirosław Liszka, Mateusz Naglik, Radosław Widuch i Marek Radwański.

Warto przypomnieć, że podczas tegorocznej Szkoły Eksploatacji Podziemnej ruch Piast kopalni Piast-Ziemowit (PGG) odebrał nagrodę za trzecie miejsce w konkursie „Bezpieczna Kopalnia”. Pierwsze miejsce przypadło kopalni ROW (PGG). Drugie miejsce ex aequo zajęły kopalnie: Borynia-Zofiówka-Jastrzębie ruch Jastrzębie (PGG) oraz kopalnia Sośnica (PGG).

źródło: nettg.pl, autor: KAJ, fot.: Kajetan Berezowski

Festyn 2019

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056