Na koniec pierwszego kwartału br. zatrudnienie w zakładach JSW wyniosło 21 681 osób i było o 785 osób większe niż 31 marca minionego roku. Wzrost zatrudnienia w kopalniach to m.in. efekt stopniowego odchodzenia od usług firm zewnętrznych i tworzenia własnych brygad przodkowych.

Jeśli chodzi o zatrudnienie w całej Grupie JSW, to na koniec pierwszego kwartału br. wyniosło 28 566 pracowników. To oznacza, że w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego zatrudnienie wzrosło o 1811 osób.

Wzrost zatrudnienia w kopalniach to m.in. efekt tworzenia własnych brygad przodkowych, które mają nadrobić zaległości w prowadzeniu robót korytarzowych. Po dotkliwym kryzysie, który dotknął całą branżę zaczęło brakować firm zewnętrznych, dlatego JSW zdecydowała o utworzeniu własnych brygad.

- Widać efekty, tego że wprowadziliśmy dodatkowe brygady. To jest 50 brygad przodkowych, część z nich jeszcze się tworzy. W rezultacie w pierwszym kwartale zostało wykonanych 17 737 mb robót korytarzowych, czyli o 8,5 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Przez cały czas widać też spadek udziału firm zewnętrznych. Do tej pory roboty korytarzowe były naszą bolączką, ale teraz nasze działania zaczynają procentować – powiedział Tomasz Śledź, wiceprezes JSW ds. technicznych.

źródło: nettg.pl, autor: JM