jankowice podium kajZałoga oddziału GRP2-J ruchu Jankowice kopalni ROW uzyskała w lutym tego roku rekord 403 m postępu przy robotach przygotowawczych (PGG), prowadząc rozcinkę ściany Z11a w pokładzie 408/1. Jest to trzeci tegoroczny wynik zanotowany w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej.

Dwa pierwsze rekordy wciąż należą do załogi kopalni Sośnica. Górnicy brygad oddziału GRP-1 zdołali uzyskać w marcu br. 608 m postępu w robotach przygotowawczych w chodniku nadścianowym gc101 w pokładzie 404/5. Prócz ogromnej determinacji załogi kluczową rolę odegrał sprzęt. W chodniku pracuje kombajn Mr340Ex-S. Miesiąc wcześniej górnicy z Sośnicy przekroczyli 400 m również w robotach przodkowych.

Ruch Jankowice utrzymuje średnie wydobycie na poziomie 11 tys. t na dobę i realizowane jest z czterech ścian. Prace przygotowawcze obejmują w sumie 9 przodków.

Dobry wynik osiągał w I kwartale br. także Oddział GRP1 kopalni Murcki – Staszic, prowadzi roboty przygotowawcze dwoma wyrobiskami ściany 402. Roboty prowadzone są w chodnikach badawczych, w pokładzie 404/5 w polu AB na poziomie 500 m. Pomimo trudnych warunków geologiczno–górniczych załoga osiągnęła postęp rzędu 260 do 280 m na każde z wyrobisk, czyli ok. 560 m miesięcznie. Zadanie zrealizowano dwoma kombajnami R-130, które dzielił dystans 3500 m.

źródło: nettg.pl, autor: Kajetan Berezowski, fot.: KAJ