Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski wspiera przedstawicieli Dolnego i Górnego Śląska oraz Wielkopolski, którzy we wtorek, 9 kwietnia, w Brukseli zabiegają o unijne środki na transformacje regionów górniczych. Prezentowane są społeczne i biznesowe programy, które mają dać nowe życie terenom dotychczas wykorzystywanym na potrzeby przemysłu ciężkiego.

Projekty dotyczą m.in. rozwoju OZE, tworzenia nowych miejsc pracy, wdrażania nowoczesnych zielonych technologii czy przekwalifikowania pracowników. Działania te mogą zostać zrealizowane, warunkiem jest jednak odpowiednie wsparcie finansowe ze strony Wspólnoty.

- Unia Europejska ma wspólne cele klimatyczne, ale nie zapominajmy, że poszczególne kraje mają różne punkty wyjścia do transformacji energetycznej. Dlatego tu jest konieczne wsparcie unijnych środków, zwłaszcza dla regionów górniczych - tłumaczył w Brukseli wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

- Polska nie jest jedynym krajem dotkniętym negatywnymi skutkami transformacji regionów górniczych, jednak tylko u nas ten problem występuje na tak dużą skalę. Z tego względu Śląsk będzie największym beneficjentem środków z programu Coal Regions - stwierdził wiceszef resortu energii.

Regiony górnicze były także tematem dyskutowanym w Brukseli w poniedziałek. W debacie uczestniczyło wówczas 300 osób, a ostatecznym efektem było utworzenie Sekretariatu Platformy Wsparcia Regionów Górniczych. Jego głównym zadaniem ma być pomoc regionom w przygotowaniu dobrych projektów pod kątem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Jak podają unijne agencje obecnie węgiel jest wydobywany w 41 regionach w 12 krajach Wspólnoty. Sektor węglowy daje zatrudnienie ponad 240 tys. Europejczyków. 180 tys. z nich pracuje w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego, a 60 tys. w elektrowniach zasilanych tym paliwem. Unijna polityka zakłada odchodzenie od węgla i dlatego niezbędne będzie wsparcie dla przekształcenia regionów górniczych. Dlatego w grudniu 2017 r. powołano Platformę Wsparcia Regionów Górniczych. Jest ona kluczowym elementem pakietu regulacji „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Jak czytamy na stronie internetowej Komisji Europejskiej, obecnie pilotaż projektu odbywa się w 14 regionach – na Śląsku, w Zachodniej Macedonii (Grecja), Trenczynie (Słowacja), Kraju Morawsko-Śląskim i Karlowych Warach (Czechy), Dolinie Jiu (Rumunia), Asturii, Aragonii, Kastyli i Leon, Kastylia-La Mancha (Hiszpania), Brandenburgii, Saksonii i Saksonii Anhalt.

Największym beneficjentem programu ma być Śląsk, o którego przyszłości rozmawiano także w poniedziałek, 8 kwietnia, w historycznej Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Debata pt. „Śląskie 2030. Wizja i cele rozwoju” zgromadziła samorządowców, naukowców, polityków i biznesmenów.

W czasie dyskusji Grzegorz Tobiszowski przypomniał starania Ministerstwa Energii o unijne środki na pomoc dla obszarów pokopalnianych na ich transformację.

- W perspektywie najbliższych kilkunastu lat woj. śląskie zachowa i wzmocni swój przemysłowy charakter, ze znaczącą rolą górnictwa węgla kamiennego oraz rosnącym udziałem innych branż – także sektora innowacyjnych, zaawansowanych technologii – powiedział dziennikarzom minister.

źródło: nettg.pl, autor: MD