Spadek cen obserwowano w marcu tego roku we wszystkich największych terminalach światowych, a dynamika obniżek zaznaczyła się najmocniej od początku roku - podali analitycy katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w najnowszym raporcie o międzynarodowym rynku węgla.

Spadek cen najbardziej odczuli producenci surowca z obszaru Azji-Pacyfiku, gdzie odczuwano słabnący popyt z Chin. Początek miesiąca był jednak obiecujący.

W Chinach celnicy drakońko zaostrzyli kontrole węgla energetycznego z Australii. Kolejka do odprawy trwa nawet 3 miesiące, ograniczono godziny rozładunku statków, bez przerwy sprawdzana jest radioaktywność partii surowca. Coraz więcej portów wprowadza obostrzenia: w końcu lutego sankcjami objętych było 5 terminali północno-wschodnich, do których w marcu dołączyły kolejne na południu Chin (w tym w prowincji Guangxi). Dostawy spoza Australii nie napotykają przeszkód.

Mimo to pierwszy tydzień marca przyniósł niewielkie ożywienie. Cena węgla o wysokiej zawartości popiołu o parametrach NAR 5500 kcal/kg wzrosła o 1,35 USD/t i wyniosła 61,41 USD/t. Odnotowano też wzrost cen surowca NAR 6000 kcal/kg, którego cena w pierwszym tygodniu wzrosła o 1,72 USD/t do 94,92 USD/t FOB Newcastle.

W RPA ceny także rosły, zwłaszcza na węgiel o niższej kaloryczności, czyli NAR 5500 kcal/kg. Tygodniowy indeks RB dla surowca o parametrach NAR 6000 kcal/kg w pierwszym tygodniu marca wzrósł o 3,48 USD/t i wyniósł 82,26 USD/t.

W Indiach w roku wyborczym władze podkreślają znaczenie wzrostu gospodarczego, który napędzać ma polityka mieszkaniowa i budownictwo. Zaplanowano m.in. obniżyć z 12 do 5 proc. poadatki w budownictwie, co pośrednio może wzmocnić zapotrzebowanie na węgiel w najbliższym czasie i jeszcze bardziej zwiększyć moce produkcyjne w cementowniach - prognozują autorzy raportu ARP o międzynarodowym rynku węgla w marcu. Dodają, że popyt w Indiach wyraził się m.in. zmniejszeniem się zapasów portowych węgla z 5 do 4 mln t.

W Europie na początku marca również ceny węgla rosły, głównie za ropą naftową, która utrzymywała na wysokim poziomie ceny większości surowców. Tygodniowy indeks CIF ARA zyskał w pierwszym tygodniu 2 dolary na tonie i wyniósł 74,90 USD/t. Jednak nie zrealizowano żadnej transakcji opartej o indeks, a zapasy w 4 głównych terminalach ARA nadal utrzymywały się powyżej średnich historycznych (wynosiły 6,31 mln t).

Znaczące straty cenowe wystąpiły na rynkach w drugiej połowie marca. W Europie elektrownie niemieckie zużywały mniej węgla z powodu zwiększonej produkcji elektryczności z wiatru. Indeks tygodniowy z 29 marca osiągnął najniższy poziom od września 2016 r tj. 58,67 USD/t.

Dodatkowo z węglem konkurować zaczął tani gaz. Po raz pierwszy w tej dekadzie tygodniowa produkcja energii z gazu przekroczyła poziom elektryczności wytwarzanej z węgla, z którego pochodziło w marcu zaledwie 3,6 proc. całkowitej produkcji elektryczności w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii (4,6 TWh) - jest to najniższy udział miesięczny w ciągu ostatnich czterech lat.

Podobnie jak na obszarze atlantyckim, w drugiej połowie marca trendom spadkowym poddane były ceny surowca w RPA oraz w Australii. Tygodniowy indeks RB w Republice Południowej Afryki w przypadku surowca o parametrach NAR 6000 kcal/kg obniżył się o 3,22 USD/t i wyniósł 68 USD/t. W przeciwieństwie do sytuacji w Europie, płynność była nieco większa, zrealizowano bowiem trzy transakcje z załadunkiem w kwietniu za cenę 65,50 USD/t.

Mieszane nastroje wśród chińskich handlowców węgla znalazły odbicie w obniżonych zakupach CFR (odpowiedzialność za transport, wraz z ubezpieczeniem, od momentu nadania spada na kupującego). Pod koniec marca w południowych Chinach węgiel w dostawach CFR potaniał o 2,47 USD/t i kosztował 65,96 USD/t. Natomiast cena surowca o wysokiej wartości kalorycznej tj. NAR 6000 kcal/kg, kierowanego głównie do Japonii, w wyniku niewielkiej płynności na rynku spot obniżyła się o 1,62 USD/t i wyniosła 88,68 USD/t FOB w australijskim indeksie Newcastle.

Pod koniec marca zakończyły się negocjacje wskaźnikowe między dostawcą węgla Glencore a japońska spółką energetyczną Tahoku na węgiel energetyczny - uzgodnione ceny obowiązywać będą od kwietnia 2019 do marca 2020 r. i mają duże znaczenie dla całego rynku w tym regionie. Cenę ustalono na ok. 94,75 USD/t dla węgla australijskiego o parametrach GAR 6322 kcal/kg. Cena ta odbiega od ostatniej referencyjnej ceny ustalonej pomiędzy Glencore i Tahoku na okres październik 2018 - wrzesień 2019, która wyniosła 109,77 USD/t. Była to najwyższa cena kontraktowa węgla energetycznego od lipca 2013 r, ale negocjowano ją w szczycie cen surowca - podają autorzy raportu ARTP.

źródło: nettg.pl