Styczeń

* Spółki górnicze i energetyczne: PGG, JSW, PGNiG i Tauron podpisały list intencyjny o współpracy przy realizacji programu Geo-Metan.

* Rząd zatwierdził Program dla sektora górnictwa kamiennego w Polsce do 2030 r.

* Wydawnictwo Górnicze uhonorowane Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Luty

* Ruch Śląsk kopalni Wujek został przekazany do SRK

* Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, otrzymał tytuł „Człowieka Roku” Trybuny Górniczej i portalu netTG.pl

* PGG ogłosiła plany inwestycyjne. Spółka zaplanowała m.in. wydać blisko pół mld zł w 2018 r. na rozbudowę parku maszynowego.

Marzec

* ARP ogłasza, że górnictwo węgla kamiennego zamknęło rok zyskiem wysokości 3,6 mld zł.

* Tomasz Rogala, prezes PGG, został prezydentem EURACOAL.

* JSW ogłosiła wyniki za 2017 r. Zamknęła go zyskiem wysokości 2,5 mld zł netto,

* Prezesem LW Bogdanka został Artur Wasil,

* Podpisano akt notarialny w sprawie przeniesienia kopalni Wieczorek do SRK

Kwiecień

* PGG ogłosiła wyniki za 2017 r. Zysk netto wyniósł 86 mln zł.

* Zakończenie sporu zbiorowego w PGG. Ustalono ,że płace wzrosną o ponad 7 proc.

* Uruchomiono program PGG Family.

Maj

* Katastrofa w ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Na poziomie 900 m miał miejsce wstrząs o energii 1,9x108 J. Ratownicy poszukują pięciu górników. Dwóch z nich udaje się odnaleźć w pierwszym etapie akcji. Niestety, nie przeżyli.

* Po jedenastu dobach ratownicy odnaleźli ciało ostatniego górnika, który był poszukiwany po wstrząsie w ruchu Zofiówka.

* Bogusław Hutek został nowym przewodniczącym Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność.

* LW Bogdanka podsumowała I kwartał. Wypracowała 23,2 mln zł zysku netto.

Czerwiec

* Dominik Kolorz ponownie został wybrany przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

* Nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego. Chodziło przede wszystkim o zapis dotyczący przedłużenia koncesji na wydobycie węgla kamiennego i brunatnego.

* Zmarł Bogdan Ćwięk – były szef Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz b. prezes Fundacji Rodzin Górniczych.

Lipiec

* Parlament przyjął nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

* W Tucznie doszło do pierwszego spotkania w ramach Społecznego PRE_COP24.

*PGG uruchomiła serwis internetowy programu PGG Family dla swych pracowników

* JSW przedstawiła projekt „Nowy Suszec” - dotyczący rewitalizacji i reindustrializacji kopalni Krupiński.

Sierpień

* PGG podsumowała półrocze. Wypracowała 294 mln zł zysku.

* W Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja Społeczny PRE_COP24 pod hasłem „Polska droga do czystego środowiska”.

* Polsko-australijskie Forum Energetyczne z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego w Sydney.

* JSW wykazała po półroczu 1,086 mld zł zysku.

Wrzesień

* Wystawę pt. Be Co@l otwarto w Parlamencie Europejskim w Stasburgu we współpracy europosłanki Jadwigi Wiśniewskiej, PGG i Euracoal.

* JSW ogłosiła plan współpracy z międzynarodowym koncernem Sasol. Październik

* Rząd zdecydował, że restrukturyzacja górnictwa ze środków budżetowych będzie przedłużona o 5 lat.

* Społeczny PRE_COP24 obradował w europarlamencie w Brukseli.

* Barbórka oficjalnie trafia na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Listopad

* Na Jasnej Górze w Częstochowie zorganizowano konferencję gospodarczą z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

* 4,5 tysiąca pracowników PGG wystartowało w konkursie „Pracuję Bezpiecznie”.

* Górnicza pielgrzymka, jak co roku przybywa na Jasną Górę.

* Przedstawiono projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

Grudzień

* W Katowicach odbył się szczyt klimatyczny COP24.

* Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w ramach obchodów Barbórki świętowała swoje 100-lecie. Zorganizowano m.in. uroczystą sesję „25 lat JSW – 100 lat AGH”.

* Katastrofa górnicza w Stonawie. Zginęło 13 górników (12 Polaków i 1 Czech), a 10 zostało rannych.

źródło: nettg.pl