Absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie mają od kilku lat zapewnioną pracę w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a uczniowie otrzymują stypendia fundowane przez tę spółkę. Z myślą o kolejnych rocznikach młodzieży zawarto kolejne porozumienie potwierdzające te preferencje - poinformowało portal netTG.pl biuro prasowe spółki.

W czwartek, 13 grudnia, w Starostwie Powiatowym w Gliwicach podpisane zostało porozumienie pomiędzy JSW a Powiatem Gliwickim, który jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Dotyczy ono odbywania praktyk przez uczniów oraz zatrudnienia absolwentów tej szkoły.

Porozumienie gwarantuje zatrudnienie 60 uczniom rozpoczynającym kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w branżowej szkole I stopnia w zawodach elektryk, monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz, a także w technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Ponadto JSW – w zależności od potrzeb kadrowych – zobowiązało się zatrudnić po ukończeniu szkoły absolwentów pozostałych zawodów i specjalności górniczych.

Jak zapewnił podczas spotkania wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej JSW Artur Wojtków spółka utrzyma także w przyszłym roku szkolnym obecnie obowiązujące zasady wypłacania stypendiów uczniom przygotowującym się do pracy w jej kopalniach.

- To pierwsza szkoła, z którą podpisujemy takie porozumienie już na przyszły rok szkolny. Gratuluję troski, z jaką powiat myśli o uczniach Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie – powiedział Wojtków.

- Dodatkowo absolwenci szkół, z którymi podpisujemy takie porozumienia, zatrudniani są bezpośrednio przez JSW, a nie przez spółkę JSW Szkolenie i Górnictwa, jak inni starający się o pracę w naszych kopalniach. Zapewnia to absolwentom już na samym wstępie korzystniejsze warunki zatrudnienia – dodał wiceprezes.

- Cieszę się, że absolwenci i uczniowie przygotowujący się do zawodu górnika mogą liczyć na gwarancje pewnej i stabilnej pracy w kopalniach JSW oraz na stypendia – podkreślił starosta Waldemar Dombek. - To cenne wsparcie dla młodych ludzi, zapewniające im dobry start zawodowy – przyznał wicestarosta Adam Wojtowicz, który w imieniu Powiatu Gliwickiego podpisał porozumienie.

źródło: nettg.p, autor: MD