Uroczystość wręczenia "Czarnych Diamentów" - najważniejszych dorocznych nagród przedsiębiorców Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego - odbyła się w piątek wieczorem, 30 listopada, w Teatrze Ziemi Rybnickiej. - Zespół ludzi, z którego jestem dumny, pokazał całej Polsce i światu, że na Śląsku nie tylko znamy się na biznesie, ale umiemy podejmować decyzje! - mówił wiceminister Grzegorz Tobiszowski, laureat specjalnej nagrody za restrukturyzację górnictwa.

Nagrodę "Czarnego Diamentu", którą honorowane są firmy, osoby i instytucje regionu za wybitne osiągnięcia w działaności gospodarczej oraz szczególne zasługi dla Śląska, powołano w Rybniku w 1999 r. Tegoroczna gala ma jubileuszowy charakter, a 20. już edycja konkursu "Czarny Diament" skłania do posumowań minionych dwóch dekad.

Tadeusz Donocik, honorowy prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i przewodniczący Kapituły Nagordy "Czarny Diament" podkreśla, że sukcesy odnotowane w tym czasie, okupione zostały ciężką pracą. Wzrosło młode pokolenie przedsiębiorców oraz nadzieja na rozwój, który region i Polska zawdzięczają "sobie i integracji z Unią Europejską". Szef kapituły "Czarnych Diamentów" zaznacza też, że chociaż jubileusz 20-lecia przypada na schyłek epoki węgla, to jego postać - diament - zawsze zachowa swą wyjątkowość.

Porozumienie środowisk - wymiar praktyczny

Przemawiając na gali Tadeusz Donocik zwrócił uwagę, że uroczyste wręczenia nagród mają także pragmatyczny wymiar: są okazją do porozumiewania się środowiska gospodarczego ze światem polityki i nauki, pozwalają wysyłać i odbierać ważne sygnały. Wspomniał o powyborczej zmianie politycznej w samorządach, a gratulując nowym włodarzom miast i regionu objęcia urzędów złożył też życzenia, "aby pamiętać, że pieniądze na ich działania dla społeczności lokalnych pochodzą z podatków wpłacanych w znacznej mierze przez przedsiębiorstwa".

Po raz pierwszy od 20 lat wręczenie "Czarnych Diamentów" świętowano 30 listopada, czyli w Andrzejki. W tym roku był to pomysł Andrzeja Żylaka, prezesa Izby Przemysłowo­‑Handlowej ROP, któremu złożono serdeczne imienionowe życzenia.

Rybnik symbolem rozwoju i nowoczesności

W gronie honorowych gości w Rybniku był m.in. Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, obecny szef Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE, który gratulował pomysłodawcom nagrody pięknęgo jubileuszu i chwalił rybnickie środowisko gospodarcze za prężność i nowoczesność.

- Będziemy odchodzić od węgla, mam jednak nadzieję i życzę, aby Rybnik i jego gospodarka nadal były symbolami rozwoju! - powiedział Buzek.

Laureatów nagrody "Czarny Diament 2018" wyłoniła Kapituła złożona z prezydentów, starostów, burmistrzów, rektorów śląskich uczelni, autorytetów życia gospodarczego i publicznego, mediów oraz przedstawicieli laureatów poprzednich edycji. Decyzję grono to podjęło podczas obrad 30 października tego roku.

Jastrzębska Spółka Węglowa wśród laureatów

"Czarne Diamenty 2018" przyznano Ciepłowni Rydułtowy, Jastrzębskiej Spółce Węglowej, rybnickiej spółce RuckZuck.biz oraz Tech-Pol z Rydułtów, Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 w Rybniku, Hotelowi Spa "Laskowo" Katarzyny Lasek Pokorskiej w Jankowicach i Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

W laudacji dla JSW prof. Jan Szlązak (członek kapituły, laureat nagrody w 2000 r.) zwrócił się m.in. do górników jastrzębskich kopalń oraz odbierającego nagrodę wiceprezesa JSW Artura Dyczki:

- Na co dzień wydobywacie węgiel, który dzisiaj wraca do Was w uroczysty sposób pod postacią diamentu!

Tradycyjnie przyznaje się w Rybniku specjalne "Czarne Diamenty", którymi w 2018 r. postanowiono wyróżnić Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach z okazji 70-lecia uczelni, wiceministra energii i pełnomocnika rządu RP ds. restrukturyzacji górnictwa Grzegorza Tobiszowskiego, prezes chorwackiej Izby Gospodarczej w Puli Jasnę Jaklin Majetić i prof. Aleksandrę Kuzior z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Specjalna nagroda dla Grzegorza Tobiszowskiego

Opisując zasługi wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego prof. Szlązak podkreślił, że właśnie mijają dokładnie trzy lata od objęcia przez laureata urzędu w resorcie energii i zarazem od rozpoczęcia trudnego dzieła ratowania górnictwa przed upadłością oraz budowania rentowności kopalń węgla. Prof. Szlązak przypomniał skalę kryzysu i straty górnictwa w nieodległym okresie, zaznaczył, że zapanowało w branży "nowe podejście i nowa jakość".

- Kondycja górnictwa dzisiaj jest nie tylko efektem wysokich cen surowca, ale trafnej wizji i bardzo dobrego programu - ocenił.

Dziękując za uhonorowanie "Czarnym Diamentem" Grzegorz Tobiszowski powiedział m.in.:

- Zespół ludzi, z którego jestem dumny, pokazał całej Polsce i światu, że na Śląsku nie tylko znamy się na biznesie, ale umiemy podejmować decyzje. Gdyby nie wsparcie środowisk górniczych, nie byłoby tego wyniku. Cieszę się, że znowu możemy mówić o górnictwie dobrze, że ma ono zysk i wizję przyszłości, gdy jeszcze przed pięciu laty rozmowa o branży uchodziła za "obciach" i nie była trendy! Dziś podobne trudności napotykamy jeszcze w Brukseli - mówił wiceminister Tobiszowski.

"Niech wybrzmi na COP24, że widzimy sens w górnictwie!"

Przypomniał, że wkrótce w Katowicach rozpocznie się szczyt klimatyczny COP24:

- Niech wybrzmi na COP24 z całą siłą, że my widzimy w tej branży sens! Udział procentowy węgla w krajowym miksie energetyczynym będzie się z czasem zmniejszał, jednak wolumen jeszcze przez długie lata pozostanie taki, jak dzisiaj - powiedział pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa. Zachęcał, aby doceniać górnictwo, które odprowadzi w tym roku wielomiardowe kwoty w daninach publicznych do budżetu.

Akcentów górniczych i węglowych na XX gali "Czarnych Diamentów" było więcej. Laureatka spacjalnej nagrody Jasna Jaklin Majetić od wielu lat współpracuje z Rybnikiem m.in. w dziele rewitalizowania kopalń. Ciepłownia Rydułtowy swą tradycją już od XIX w. (jako przykopalniana wówczas kotłownia) związana jest ściśle z kopalniami Rydułtowy i Anna, a dzisiaj nowocześnie, czysto i wydajnie wykorzystuje m.in. kogeneracyjne technologie na bazie konwencjonalnej energetyki węglowej. Dla zakładów górniczych wysokociśnieniowe węże hydraulicze do układów sterowniczych obudów wytwarza nagrodzona w piątek spółka Tech-Pol z Rybnika.

źródło: nettg.pl, autor: WIG