bielszowice WGLuka pokoleniowa, która trapi polskie górnictwo, spowodowała konieczność zlecania wielu robót firmom zewnętrznym. W kopalni Ruda, dzięki mobilizacji załogi i pozyskaniu drogą alokacji nowych pracowników z odpowiednimi kompetencjami, udaje się prowadzić roboty siłami własnej załogi. Tak stało się już w przypadku brygad szybowych.

W szybie III ruchu Bielszowice, gdzie od wielu lat bieżąca wymiana elementów zbrojenia prowadzona były systemem zlecony, wygaśnięcie umowy z podmiotem zewnętrznym wymusiło podjęcie działań naprawczych siłami własnymi. Opracowana technologia prowadzenia robót szybowych początkowo zakładała wymianę jednego elementu na dwóch zmianach roboczych w dniach wolnych od wydobycia. Z biegiem czasu i nabywaniem doświadczenia przez załogę własną roboty te trwają ok. 3-4 godzin.

Czynnik finansowy też nie jest bez znaczenia. Realizacja robót szybowych związanych z wymianą zbrojenia w szybie III przyniosła również wymierne oszczędności. Koszt wymiany jednego dźwigara głównego przez podmiot zewnętrzny wynosi 8600 zł, natomiast siłami własnymi to koszt ok. 3540 zł. W ten sposób, w okresie od stycznia do września br., kopalnia zaoszczędziła 258 060 zł. Kolejnym działaniem związanym z intensyfikacją robót szybowych siłami własnymi ruchu Bielszowice była zabudowa rurociągu podawania gazów inertnych. Podczas, gdy firma zewnętrzna potrzebowała na przeprowadzenie tych działań 12 miesięcy, załoga własna wykonała to zadanie w zaledwie półtora miesiąca. Oszczędności i w tym przypadku były spore. Sięgnęły sumy 877 500 zł.

Podobnie zorganizowano prace przy wymianie lin. W ruchu Bielszowice po wielu latach i w tym zakresie powrócono do realizacji robót z wykorzystaniem własnego potencjału pracowniczego i sprzętu. Niewielki udział podmiotów zewnętrznych niezbędny jest do przeprowadzania specjalistycznych prac związanych z wykonaniem certyfikowanych połączeń lin nowych ze starymi. W br. w bielszowickim zakładzie górniczym przeprowadzono już wymiany lin nośnych czterolinowego w przedziale zachodnim wyciągu szybowego szybu III oraz przedziale A wyciągu szybowego szybu V, liny wyrównawczej w przedziale zachodnim wyciągu szybowego szybu III, a także lin nośnych dwulinowego wyciągu szybowego szybu II.

źródło: nettg.pl, autor: KAJ, fot.: Witold Gałązka