badanieWynik sondażu Centrum Badania Opinii Publicznej przeprowadzonego w dniach 4-10 kwietnia 2013r. na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski wskazał, że Forum Związków Zawodowych jest drugim co do wielkości związkiem zawodowym w Polsce, po OPZZ a przed NSZZ „Solidarność". Badania wskazują, że związki zawodowe w Polsce są najsłabsze w swojej historii. Rezultaty badań są poruszające - tylko 5% Polaków deklaruje swoje członkostwo w związkach zawodowych, czyli 1/10 pracowników najemnych. Więcej...>>