Dzięki współpracy z Komisją Młodych Forum Związków Zawodowych przygotowywane jest obecnie szkolenie dla młodych związkowców, w którym znaczna grupa członków Komisji Młodych PZZ KADRA będzie miała możliwość uczestniczenia. Szkolenie dotyczyć będzie aspektów prawnych funkcjonowania związków zawodowych. Termin szkolenia przewidziany jest wstępnie na 20 - 22 maja 2013 roku i obejmować będzie: Więcej...>>