W dniu 20 marca 2013r. w Warszawie odbyły się wybory do władz Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący PZZ „KADRA" Dariusz Trzcionka - Koordynator Komisji Młodych FZZ oraz koleżanka Wioletta Janoszka - Przewodnicząca Komisji Młodych PZZ „KADRA" kierująca również pracami Komicji młodych członków naszego związku zawodowego. W wyniku wyborów do władz Komisji Młodych wybrane zostały 2 nasze koleżanki - W. Janoszka i P. Bieńkowska. Pełny skład władz:


Więcej...>>