W piątek 15 marca br. obradowała Sekcja Węgla Kamiennego Porozumienia Związków Zawodowych KADRA. W trakcie obrad omówiono sytuację ekonomiczną w spółkach węglowych. Zwrócono uwagę na załamanie się rynku zbytu węgla. Z uwagi a utrzymujący się popyt na koks spadek sprzedaży węgla najmniej odczuła Jastrzębska Spółka Węglowa. Nieco gorsza sytuacja panuje natomiast w Kompanii Węglowej i Katowickim Holdingu Węglowym, czyli spółkach produkujących w głównej mierze węgiel energetyczny. Brak sprzedaży i kończąca się pojemność zwałów zmusiły Kompanię do obniżenia w miesiącu marcu planów wydobycia niektórym kopalniom. Przyczynę takiej sytuacji członkowie widzą w braku wizji rządu co do przyszłości polskiego górnictwa węgla kamiennego oraz ograniczeniu udziału węgla kamiennego w produkcji energii na rzecz węgla brunatnego. Obniżenie przychodów spółek ze sprzedaży węgla nie sprzyja również negocjacjom na wskaźnikiem wzrostu płac w 2013 roku. W obydwu spółkach zarządy dążą do ich przeniesienia na II półrocze.

Więcej...>>