"Odchudzanie administracji w KW" - Zarząd Kompanii zatwierdził uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady postępowania w sprawie dobrowolnych odejść pracowników powierzchni w Kompanii Węglowej S.A.. W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi pakietu Zarząd Związku Zawodowego "KADRA" wystosował do Zarządu protest przeciwko przedmiotowemu traktowaniu pracowników administracji (pismo).