W czwartek 13 grudnia w Ustroniu odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Zawodowego „Kadra" Kompanii Węglowej S.A. W trakcie posiedzenia Przewodniczący Grzegorz Herwy poinformował członków Zarządu, że:

  • kontynuowana jest akcja zbierania podpisów poparcia dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej: "Zawieszenia Pakietu Klimatyczno-Energetycznego UE",
  • uruchomiona została strona internetowa Kadry Kompanii Węglowej oraz zaapelował o częste z niej korzystanie i przesyłanie materiałów, które będą na niej umieszczane,
  • do członków Zarządu przesłana ankieta, która ma pozwolić na opracowanie kierunków działania związku. W związku z powyższym zaapelował o poważne jej potraktowanie, ponieaż w 2013 roku liczyć się będą tylko duże i silne organizacje związkowe, dlatego należy zintensyfikować działania celem pozyskiwania nowych członków,
  • omówiono wyniki prac zespołu negocjacyjnego ds. jednolitego systemu wynagradzania stwierdzając, że pomimo braku jednolitych ustaleń wynik prac zespołu stanowi doskonały materiał poglądowy, który będzie mógł być wykorzystany w kopalniach przy wewnętrznych ruchach płacowych,
  • zwrócono uwagę na konieczność dostosowania taryfikatora stanowiskowego obowiązującego w Kompanii Węglowej do nowych schematów organizacyjnych kopalń,
  • stwierdzono, że nadchodzący 2013 rok z uwagi na pogłębiający się kryzys oraz sytuację na rynku zbytu węgla będzie trudny dla całej branży górniczej. Potwierdzają to założenia do PTE Kompanii Węglowej, z których wynika, że nastąpi dalsze ograniczenie wydobycia węgla oraz wstrzymane zostaną przyjęcia nowych pracowników. W kopalniach planowane są ograniczenia wydatków na inwestycje co w konsekwencji skutkować będzie pogorszeniem warunków bezpieczeństwa pracy,
  • w formie prezentacji zapoznano członków Zarządu z nowopowstałą stroną internetową związku. Na zakończenie Przewodniczący Grzegorz Herwy z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożył członkom Zarządu życzenia świąteczne.

Festyn 2019