Codziennie zmieniają się ceny węgla zarówno energetycznego jak i koksowego, jednak stale w kierunku coraz wyższym. Jeszcze w listopadzie 2020 r., ceny tego pierwszego węgla wahały się w granicach 50-60USD za tonę. Według portalu Trading Economics we wtorek (14.09.2021) osiągnęły one wartość 177,5 USD/t.

Są to ceny historycznie najwyższe, gdyż jak dotąd rekordowa cena węgla energetycznego w grudniu 2011 r., zbliżyła się do 120 USD. Czyli teraz jest ona ok.50 proc. wyższa od poprzedniego rekordu.

Jeszcze bardziej kontrast ten zaznacza się w cenach węgla koksującego. Podobnie jak dla węgla energetycznego jego najwyższa dotąd cena przypadła na grudzień 2011 i wynosiła ok.300 USD/t. Potem szybko się obniżyła do 88 USD/t w 2015r. Od tego czasu do listopada 2020 r., utrzymywała się w granicach 180 - 200 USD/t.

W najnowszym wydaniu amerykański tygodnik Coal Age (9.09.2021) podaje, że na ten dzień w Chinach najlepszej jakości węgiel koksowy przekroczył cenę 675 USD/t, czyli ponad 100 proc. od poprzedniego rekordu. Stało się to po tym, jak ze względów bezpieczeństwa na miesiąc zamknięto kopalnię Wangjialing w prowincji Shanxi, która rocznie wydobywała 6 mln ton węgla koksującego.

Część komentatorów rynku węglowego zaznacza, że ceny te długo się nie utrzymają, ponieważ rozwinie się konkurencja znacznie tańszej energii pochodzącej z OZE. Zapewne, ceny te nie będą wieczne, ale wobec zawodnych dostaw energii z ich odnawialnych instalacji, węgiel będzie musiał zapewniać ich ciągłość i niezawodność.

Globalna kampania dekarbonizacyjna powoduje stały wzrost ceny węgla. Dzieje się tak dlatego, że w jej wyniku na rynku jest coraz mniej węgla, a popyt na to paliwo w krajach azjatyckich jeżeli nie będzie narastać, to długo jeszcze będzie utrzymywał się na obecnym poziomie. I tak następuje sprzężenie zwrotne windujące ceny węgla. Z jednej strony dekarbonizacja usuwa go z rynku, a z drugiej strony coraz większe zapotrzebowanie krajów azjatyckich pogłębia ten deficyt windując jego ceny. Wszystko wskazuje na to, że schemat ten napędzający cenę węgla ma szansę utrzymać się przynajmniej w najbliższym dziesięcioleciu.

źródło: nettg.pl, autor: Adam Maksymowicz